LYRICS BY LANGUAGE  >  ÅH VILKA TIDER - SWEDISH


Swedish:
Åh vilka tider
En karusell
Fernando - Frida - Solo only
Fernando - Rehearsel - Solo only
Hej gamle man
Honey honey
Hovas vittne - Promo only
Ring ring (bara du slog en signal)
S.O.S. - Agnetha - Solo only
Sång till Görel - Promo only
Tivedshambo - Live - For Stig's "This is your life" tv show - Promo only
Waterloo

Print lyric Åh vilka tider - Swedish
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Björn Drömde en dröm jag minns
Och jag känner
Vaten blev vin och fiender vanner
Ah det var härligt att leva
Allting var fritt sa vem
Skulle sakna na gonting da
Nej paradisnakna
Va visom Adam ooh Eva
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, underbara dagar
Roarmig kungligt mar som en prins
Njuter allt gott som finns
Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Björn Ingen en var sur ingen var dyster
Var och en var en broroch en syster
Ah, vad jag drömde den stunden
Skaten hon gol och göken han skratta
Ingenting vá som déé kan du fatta
Viva i paradislunden
Agnetha, Frida, Björn, Benny Åh vilka tider, underbara dagar
Roarmig kungligt mar som en prins
Njuter allt gott som finns
Åh vilka tider, paradiset häg rar
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns
Du far kalla det fantasier
Men nog är det en drommen minns


Music: Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Lyrics: Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year: 1973

SEE ALSO

FUN
lyrics race
lyrics quiz

FOLLOW

Subscribe to the ABBA Plaza mail service and receive site update notifications by e-mail.

ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza ABBA Plaza